Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Σχολές και Τμήματα
 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. > Εργαστήρια

Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων
Lab Web site

Περιγραφή - Τομείς
 Το αντικείμενο μελέτης του Εργαστήριου Ενεργειακών Συστημάτων είναι τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, μετατροπής, διάθεσης και χρήσης ενέργειας, καθώς και η επίδρασή τους στο περιβάλλον.
Με την πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στα φαινόμενα ροής ρευστών, θερμοδυναμικής, μεταφοράς θερμότητας, μεταφοράς μάζας και χημικών αντιδράσεων, καλύπτει πλήθος μηχανολογικών εφαρμογών (αντλίες, στρόβιλοι, ατμοπαραγωγή, μηχανές εσωτερικής καύσης, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, αντλίες θερμότητας, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, συσκευές εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, συσκευές θερμικών διεργασιών).
H ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων με χρήση σύγχρονων μετρητικών οργάνων, όσο και υπολογιστικές διερευνήσεις με χρήση μαθηματικών μοντέλων και λογισμικών, μεγάλο μέρος των οποίων αναπτύσσεται στο εργαστήριο.
Αυτή η δραστηριότητα συνδυάζεται με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσίων σε εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη προϊόντων και χρήση τεχνολογιών αιχμής, ενώ παράλληλα διοργανόνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για διάφορες ειδικότητες, όπως ειδικοί ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, ειδικοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάτες συστημάτων υγραεριοκίνησης κλπ. 
Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
 Πειραματικά Ρευστά-Μετρήσεις (5.4.5), Υπολογιστικά Ρευστά (5.4.6), Mεταφορά Θερμότητας και Μάζας (5.13.2), Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (11.14.3), Στροβιλομηχανές (11.14.11)

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι
Υπηρεσίες
1.       Υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες για την αντιρρύπανση μηχανών εσωτερικής καύσης
2.       Μελέτη και υπολογισμός των βασικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
3.       Μέτρηση θερμοφυσικών ιδιοτήτων μονωτικών υλικών κτηρίων 
4.       Έλεγχος ψεκαστήρων γραμμικών καλλιεργειών βάσει του προτύπου ΕΝ 13790
5.       Μέτρηση ιδιοτήτων υγρών
a.       επιφανειακής τάσης
b.      ιξωδοελαστικών χαρακτηριστικών ρευστών (ρεολογία)
c.       πυκνότητας
d.      δείκτη διάθλασης
6.       Έλεγχος Καυστήρων (Απόδοση Καύσης)
7.       Μελέτη Σχεδιασμού και Χαρακτηριστικών Ρευστοδυναμικών Μηχανών
8.       Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Δραστηριότητες
1.  Μελέτη Συστημάτων Αντιρρύπανσης Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 
2.  Μελέτη φαινομένων ροής υγρού υμένα
3.  Μελέτη φαινομένων καύσης βιομάζας
4.  Μελέτη παραμέτρων ροής, έλεγχος και σχεδιασμός ψεκαστήρων γραμμικών καλλιεργειών
5.  Μελέτη διφασικών ροών
6.  Ανάλυση των φαινομένων ροής και μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε συσκευές διεργασιών
Υποδομές
 1.       Μέτρηση θερμορροών και θερμοφυσικών ιδιοτήτων
a.       Heat flow meter (HFM215)
b.      Infrared thermo-camera (ThermoPro TP8)
c.       Thermal conductivity measurement unit with steady state “box” method (Deltalab EI700C1)
d.      Πειραματικός οικίσκος
2.       Υπολογιστική υποδομή
a.       Computer cluster (16 processors)
b.      Λογισμικό CFD
c.       Λογισμικό δημιουργίας πλέγματος και οπτικοποίησης
d.      Εργαλεία ανάπτυξης κώδικα
3.       Δοκιμή μηχανών εσωτερικής καύσης
a.       Υδραυλικό δυναμόμετρο κινητήρα
b.      Διάφοροι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
c.       Όχημα δοκιμών
4.       Περιβάλλον & Εκπομπές
a.       Αναλυτές καυσαερίου CO, HC, NOx
b.      Μeasurement of airborne dust concentrations (DustTrak II Desktop model, TSI Model 8530)
c.       Optical Particle Counter, TSI OPS 3330
d.      Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας (Kipp & Zonen)
5.       Πειραματική μηχανική ρευστών
a.       TSI Stereo 3D-PIV (Particle Image Velocimetry, Nd:YAG laser 120 mJ.)
b.      TSI 2D-LDV (Laser Doppler Velocimetry), Argon-lon Laser with 300 mW
c.       Πολυπαραμετρικό θερμικό ανεμόμετρο, TSI Velocicalc Plus
d.      Ultrafine particle counter, TSI P-Trak
e.      Αγωγιμομετρία
f.        Ρεόμετρο (MCR 301 by Anton Paarr)
g.       Tensiometry: Bubble Pressure Analyser by Sinterface (BPA-1P) and Ring/Plate Tensiometer by Sinterface (STA-1)
6.       Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός
a.       Θερμικό ανεμόμετρο πολλαπλών παραμέτρων
b.       Φορητός αναλυτής καυσαερίων
c.       Διαφορικό πιεσόμετρο
d.       Ανιχνευτής διαρροών αερίου
e.      Ανιχνευτής ψυκτικών υγρών
f.        Θερμόμετρο μεγίστου-ελαχίστου
g.       Διαφορικό θερμόμετρο τύπου Κ
h.      Θερμόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας
i.         Υγρασιόμετρο

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
1.       Αρχιμήδης ΙΙ: Βιοκλιματική άνεση
2.       Κουπόνι Καινοτομίας: Γενικευμένος κώδικας αυτόματης τρισδιάστατης διακριτοποίησης για συσκευές αντιρρύπανσης
3.        Αρχιμήδης ΙΙ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνων Φύλλων Φωτός για τον Έλεγχο Παραμέτρων Σχεδιασμού Αναδευτήρων Διφασικών μιγμάτων και Ψεκαστήρων Νερού
4.        Κατασκευή ενός πρωτοτύπου συστήματος επιτόπιου ελέγχου ψεκαστικών μηχανημάτων στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικού προγράμματος LIFE 07 ENV/GR/000266 Ecopest του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
5.        «Thessalytex: Κοινοπραξία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας». Κατασκευή πρωτότυπης δριστέλας εντός του εργοστασίου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
6.       «Experimental Studies on the Physics and Technology of Polymer», Drag-Reduction Defense Advanced Research Projects Agency, Microsystems Technology Office, Friction Drag Technologies DARPA Order No. K042/05/24, Issued by DARPA/CMO under Contract MDA972-01-C-0029
7.        «Σχεδιασμός κλιβάνου βιομάζας» (ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕ)
8.        «Πρότυπη συσκευή αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με επανασυμπίεση υγρού αέρα»
9.        «Εξεργοοικονομική Βελτιστοποίηση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης με αντλίες θερμότητας» (ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕ)
10.   «Multi-scale complex fluid flows and interfacial phenomena - 'MULTIFLOW'», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης “Marie Curie: Initial Training Networks” του Ευρωπαϊκού προγράμματος “People”
11.   «Επανασχεδιασμός με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής δισκοσβάρνας παραγωγής τοπικής Βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων (Εργοστάσιο Σάμπρη)[ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕ]
12.   «Αντικατάσταση του Μαζούτ και του Υγραερίου με Φυσικό Αέριο στην Υαλουργική Βιομηχανία Βαλαβάνη ΑΕ» [Υπουργείο Εργασίας – Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιχειρήσεων]
13.   «Επανασχεδιασμός των Αρότρων της εταιρείας TERRA ΑΕ [Υπουργείο Εργασίας – Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιχειρήσεων]
14.   «Επανασχεδιασμός του κλιβάνου της Υαλουργίας Βαλαβάνη ΑΕ για τη βελτίωση της απόδοσης της καύσης» [Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VALOREN]
15.   «Προοπτικές Αξιοποίησης αστικών απορριμμάτων στη Λάρισα» [ΤΕΕ 1992]
16.   «100% RES Communities in Larissa and Tipperary», ALTENER II
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 1.       Λογισμικό προσομοίωσης μεταβατικής μεταφοράς θερμότητας
2.       Υψηλής ακρίβειας μη-καταστροφική μεθοδολογία επιτόπιας εκτίμησης μονωτικών ιδιοτήτων τοιχώματος
3.       Αναλυτική μεθοδολογία εκτίμησης εκπομπών κατεστραμμένων φίλτρων αιθάλης
4.       Καταγραφή κατανομής ψεκαστικού υγρού με οπτική απεικόνιση
5.       Μέθοδος απεικόνισης με φθορισμό για οπτικοποίηση ροών
6.       Τριβομειωτική επίδραση πολυμερικών διαλυμάτων σε πολυφασικές ροές με αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού κόστους (π.χ. κόστους άντλησης)
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
 
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Τσιρίκογλου Θεόδωρος
tsirikog@teilar.gr
2410-684552
http://www.teilar.gr/person.php?pid=145
Βλαχογιάννης Μιχαήλ
mvlach@teilar.gr
2410-684547
http://www.teilar.gr/person.php?pid=149
Χαραλάμπους Ονούφριος
onoufrios@teilar.gr
2410-684546
http://www.teilar.gr/person.php?pid=348
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
 
Κατηγορία
 
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χασιώτης Περικλής
chassiotis@teilar.gr
2410-684427
http://www.teilar.gr/person.php?pid=147
Τεχνικός
Ακριβούλης Σπύρος
spyros@teilar.gr
2410-684549
http://www.teilar.gr/person.php?pid=338
Ερευνητής
Καμπούρας Νικόλαος
 
 
 
Ερευνητής
Γεωργαντάκη Άννα
 
 
 
Ερευνητής
Δριτσέλης Χρήστος
 
 
 
Ερευνητής
Κακαράντζας Σωτήρης
 
 
 
Ερευνητής
Τζιουρτζιούμης Δημήτρης
 
 
 

Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
2410-684552
Emails Εργαστηρίου:
lens@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου:
http://www.lens.teilar.gr
Επιστροφή
 
 

Copyright © 2007 TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz