Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Σχολές και Τμήματα
 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων > Εργαστήρια

Ζωοτεχνικό Εργαστήριο Βιοχημικών,Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων

Περιγραφή - Τομείς
Το ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εφαρμοσμένη ζωική παραγωγή με την ενοποιημένη αναλυτική εργαστηριακή υποδομή των επιμέρους εργαστηρίων, Λοιμωδών Νοσημάτων, Μικροβιολογίας, Παρασιτολογίας, Διατροφής, Γεωργικής Χημείας – Βιοχημείας - Τεχνολογίας Κρέατος, Τεχνολογίας Γάλακτος και Αναπαραγωγής.
 
Η ενοποιημένη εργαστηριακή αναλυτική υποδομή έχει ως σκοπό να  υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, καθώς επίσης και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαστηριακές αναλύσεις στις τοπικές αγρο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της πρωτογενούς παραγωγής, τόσο στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής Ζωοτροφών, όσο και στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και της Τεχνολογίας Ζωοκομικών Τροφίμων. Επιπλέον το ζωοτεχνικό εργαστήριο με την αναλυτική υποδομή που διαθέτει μπορεί να παρέχει χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό του ρυπαντικού φορτίου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης.  
Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
7.14        
 Βιολογία των Ζώων (Ζωολογία)
Animal Biology (Zoology)
7.14.5
Ιστολογία των Ζώων
Animal Istology
7.14.6
Παθολογία των Ζώων
Animal Pathology
7.14.10
Παρασιτολογία Ζώων
Animal Parasitology
7.14.11
Μικροβιολογία Ζώων
Animal Microbiology
9.7    
Ζωοτεχνία
Animal Husbandry
9.7.3       
Διατροφή
Nutrition
9.7.4 
Αναπαραγωγή
Reproduction
9.3  
Γεωργική Μηχανική           
Agricultural Engineering
9.3.4 
Γεωργικές Κατασκευές
Agricultural Constructions
 

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
ΟΧΙ
Υπηρεσίες
1.         Αιματολογικές, Βιοχημικές, και ορολογικές εξετάσεις αγροτικών Ζώων (Αιματολογικές: HB, PCV,RBC, MCV, MCH, MCHC, PLT, WPV, WBC, NEUTROPHILS, LYMPOCYTES, MONOCYTES, EOSINOPHILS, BASOPHILS, RETICS. Βιοχημικές: ADL, ALB, AST, ALT, LDH, GGT, GLU, CK, CRE, LIPASE, URE, TRIG, CHOL, LDL, HDL, K, NA, MG, P, CA κ.α.)

2.         Μικροβιολογικές αναλύσεις για διάφορα παθογόνα.

3.         Διάγνωση ιογενών και βακτηριολογικών νοσημάτων των ζώων
4.         Αναλύσεις νερών τόσο μικροβιολογικών όσο και χημικών.
5.         Αναλύσεις επικίνδυνων μυκοτοξινών σε ζωοτροφές, γάλατα, κρέατα
6.         Αναλύσεις διοξινών σε τρόφιμα , νερό και αέρα.
7.         Αναλύσεις βαρέων μετάλλων διαφόρων τύπων σε τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές, νερό και εδάφη.
8.         Αναλύσεις προφίλ λιπαρών οξέων και ζαχάρων.
9.         Αναλύσεις ολικού λίπους, υγρασίας, πρωτεΐνης και ζαχάρων.
10.     Αναλύσεις οξύτητας, ολικού άλατος, τέφρας, θειωδών.
11.     Εκτίμηση, επεξεργασία και κατάψυξη σπέρματος παραγωγικών ζώων
12.     Εφαρμογή πρωτοκόλλων συγχρονισμού του οίστρου σε παραγωγικά ζώα
13.     Εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης σε παραγωγικά ζώα
14.     Αναλύσεις Επιβεβαιωτικής φύσεως για τις ανάγκες των συστημάτων AGRO1, 2-3 και GLOBALGAP της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής (Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
 1. Αναλύσεις Επιβεβαιωτικές για τις ανάγκες του συστήματος ISO 22000: 2005 των Βιομηχανιών τροφίμων.
 2. Αναλύσεις ανίχνευσης νοθείας σε τρόφιμα (π,χ γάλα και μέλι).   
Δραστηριότητες
Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα παρακάτω:
1.       Προαγωγή της έρευνας και της Επιστήμης στο χώρο όπου δραστηριοποιείται.
2.       Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών και των Προγραμμάτων σπουδών τουλάχιστον των τριών Κατευθύνσεων-Τομέων Του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
3.       Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών των μεταπτυχιακών σπουδών με εξειδικευμένες αναλύσεις ακριβείας (ήδη λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Μάστερ σε συνεργασία με Ιταλικό Πανεπιστήμιο και ένα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
4.       Διεξαγωγή Εφαρμοσμένης ή Βασικής Έρευνας αυτοδύναμα είτε και στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων Εθνικής εμβέλειας ή Ευρωπαϊκών.
5.       Διάχυση της επιστημονικής γνώσης με διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά του εσωτερικού και εξωτερικού.
6.       Διαπίστευση στο πρότυπο ISO 17025 (Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων)
7.       Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και με άλλες αναλυτικές δομές με συναφή ή συμπληρωματικά αναλυτικά ενδιαφέροντα.
8.       Συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της Χημικής και Μικροβιολογικής ανάλυσης και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτούς επ’ αμοιβή (π.χ. εξειδικευμένες αναλύσεις για λογαριασμό τους με χρήση διαπιστευμένων πρωτοκόλλων ISO 17025).
9.       Συνεργασία με το Χημείο του Κράτους και με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε εξειδικευμένες αναλύσεις Χημικής και Μικροβιολογικής Φύσεως με πιστοποιημένα πρωτόκολλα κατά ISO 17025.
10.    Πραγματοποίηση πραγματογνωμοσύνης επ’ αμοιβή για θέματα που απαιτούν Χημική ανάλυση για να ληφθεί απόφαση από τις αρχές και τα δικαστήρια.
 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κτηνιατρικού και ζωοτεχνικού ενδιαφέροντος  
Υποδομές
Ο αναλυτικός εξοπλισμός του ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ περιλαμβάνει εκτός της υποδομής και των εργαστηριακών πάγκων και των μικροσυσκευών χημείου και μικροβιολογικού Εργαστηρίου και τις παρακάτω αναλυτικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας:
 1. Συσκευή Αέριας Χρωματογραφίας GC-MS-MS με τα παρελκόμενα της δηλαδή σειρά εξειδικευμένων ανιχνευτών και τουλάχιστον δύο συστήματα τροφοδοσίας είτε με τεχνική headspace είτε με συμβατική τεχνική και μονάδα προ-επεξεργασίας δειγμάτων.
 2. Συσκευή Υγρής Χρωματογραφίας υψηλής πίεσης HPLC-MS-MS με τα παρελκόμενά της δηλαδή δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων και χρωματογραφικές στήλες.
 3. Συσκευή ICP –MS με κάθετο και οριζόντιο πλάσμα συνοδευόμενη από την συσκευή μικροκυμάτων για γρήγορη και ασφαλή χώνευση υγρών δειγμάτων.
 4. Αυτόματη Συσκευή Κένταλ για προσδιορισμό πρωτεΐνης.
 5. Αυτόματη συσκευή Soxhtherm τουλάχιστον 32 θέσεων για υπολογισμό ολικού λίπους.
 6. Αυτόματη συσκευή φασματοφωτόμετρο UV-Vis διπλής δέσμης.
 7. Αυτόματη συσκευή συγκρότημα FT- Ramman- FT-NIR –FT-IR με μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων.
 8. Ιοντικό χρωματογράφο.
 9. Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού.
 10. Συσκευή Εlisa.
 11. Συσκευή φασματογράφο NMR.
 12. Συσκευή για προσδιορισμό ολικού οργανικού άνθρακα.
 13. Συσκευή ΒΟD.
 14. Συσκευή COD.
 15. Συσκευές αυτόματης ογκομέτρησης/τιτλοδοτητής ακριβείας.
 16. Συσκευή προσδιορισμού Υγρασίας.
 17. Πλήρες μικροβιολογικό Εργαστήριο με θαλάμους νηματικής ροής, αποστειρωτήρες (autoclave), ωριμαντήρια (incubators), μετρητή αποικιών (colonies counter), ψυγεία.
 18. Αυτόματος αναλυτής σπέρματος υποβοηθούμενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer assisted semen analysis: CASA): για την αντικειμενική εκτίμηση των παραμέτρων του σπέρματος των παραγωγικών ζώων
 19. Αιματολογικός αναλυτής
     20.   Βιοχημικός αναλυτής  

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
 
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
 
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
Μακρίδης Χρήστος
makridis@teilar.gr
2410-684297
Γούλας Παναγιώτης
goulas@teilar.gr
2410-684367
Καντάς Δημήτριος
dkantas@teilar.gr
2410-684360
Μουλάς Ανάργυρος
moulas@teilar.gr
2410-684361
 
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
Κατηγορία
 
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεληγιάννης Κων/νος
kdeli@teilar.gr
2410-684344
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπύρου Βασιλική
spyrou@teilar.gr
2410-684566
Επίκουρος Καθηγητής
Παπαδόπουλος Σεραφείμ
 
serpapad@teilar.gr
2410-684357
Λέκτορας
Μιχαήλ Γεώργιος
gmichail@teilar.gr
2410-684361
Καθηγητής Εφαρμογών
Τζίμας Παύλος
2410684595
 
Επίκουρος Καθηγητής
Πετρωτός Κων/νος
petrotos@teilar.gr
2410-684524
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μανούρας Αθανάσιος
amanouras@teilar.gr
24410-40961
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βραχνάκης Μιχαήλ
mvrahnak@teilar.gr
24410-64705
Ερευνητής
Λεοντόπουλος Στέφανος
s_leontopoulos@yahoo.com
2410-661481
 
Τεχνικός
Χούντα Σταματία
xounta@teilar.gr
2410-684296
 
Τεχνικός
Αλεξίου Ειρήνη
alexiou@teilar.gr
2410-684296
 
 

Επικοινωνία
Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
+30 2410 684297
Emails Εργαστηρίου:
makridis@teilar.gr
Web Site Εργαστηρίου:
---
Επιστροφή
 
 

Copyright © 2007 TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz