Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Τμήματα > Ανακοινώσεις > Αναλυτική προβολή
 
Tμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) > Στοιχεία και ανακοινώσεις Τμήματος

Ημερομηνία:
15/09/2017
Ανακοίνωση:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
 I.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1.   Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης

Ως Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων ένταξης των φοιτητών (έντυπο Ε.110-2Α) ορίζεται η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η επιτροπή λαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων, αξιολογεί τυχόν ενστάσεις, οριστικοποιεί τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, ορίζει τις τοποθετήσεις και εισηγείται την έγκρισή τους από το Τμήμα.

2.   Αξιολόγηση - Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

α) κατά 50% στην Επίδοση (κριτήρια Κ1 και Κ2),

β) κατά 40% σε Οικονομικά – Οικογενειακά – Κοινωνικά Κριτήρια (κριτήρια Κ3, Κ4 και  Κ5) και

γ) κατά 10% σε Επικοινωνιακά Κριτήρια και Ατομικές Δεξιότητες/Ικανότητες (κριτήρια Κ6 και Κ7).

 

 Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής έχουν ως εξής:

·     Κ1: Μ.Ο. Γενικής Βαθμολογίας Μαθημάτων (βαρύτητα 30%)

·     Κ2: Αριθμός Οφειλόμενων Μαθημάτων (βαρύτητα 20%)

·     Κ3: Οικογενειακό Εισόδημα (βαρύτητα 5%)

·     Κ4: Αριθμός Τέκνων Οικογένειας (βαρύτητα 15%)

·     Κ5: Κοινωνική Προστασία (βαρύτητα 20%)

·     Κ6: Συνεργασιμότητα (βαρύτητα 5%)

·     Κ7: Συνέντευξη (βαρύτητα 5%)

 

3.   Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής

·      Κ1: Αξιολογείται ο Μ.Ο. Γενικής Βαθμολογίας Μαθημάτων (βαθμός πτυχίου), με σταθμισμένες τιμές μηδέν (0,00) για τη βάση του πέντε (5,00) και τρία (3,00) για το άριστα δέκα (10,00).

·      Κ2: Αξιολογείται ο Αριθμός Οφειλόμενων Μαθημάτων. Δεδομένου ότι το δικαίωμα πρακτικής άσκησης κατοχυρώνεται όταν έχουν περαστεί τα 2/3 επί του συνόλου των 39 μαθημάτων, ο μέγιστος αριθμός υπολειπόμενων μαθημάτων είναι 13. Οι σταθμισμένες τιμές του κριτηρίου ορίζονται σε μηδέν (0,00) για το αριθμό οφειλόμενων μαθημάτων δεκατρία (13) και δυο (2,00) για αριθμό οφειλόμενων μαθημάτων μηδέν (0).

·      Κ3: Αξιολογείται το Οικογενειακό Εισόδημα με βάση το τελευταίο οικογενειακό εκκαθαριστικό. Εισοδήματα από 0-9.000,00€ μοριοδοτούνται με σταθμισμένη τιμή μηδέν πενήντα (0,50), 9.001-15.000,00€ με μηδέν σαράντα (0,40), 15.0001-20.000,00€ με μηδέν τριάντα (0,30), 20.001-28.000,00€ με μηδέν είκοσι (0,20), 28.0001-50.000,00€ με μηδέν δέκα (0,10) και >50.0001,00€ με μηδέν. 

·      Κ4: Αξιολογείται ο Αριθμός Τέκνων από τα οποία αποτελείται η οικογένεια του εκάστοτε φοιτητή. Η μέγιστη σταθμισμένη τιμή που μπορεί να δοθεί στο κριτήριο αυτό είναι ένα και μισό (1,5) και δίνεται συνδυαστικά με βάση την οικογένεια φοιτητή που εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Έτσι, αν κατά την αξιολόγηση υπάρχει οικογένεια φοιτητή με max 10 τέκνα μοριοδοτείται με 0,15 το κάθε παιδί, με max 9 τέκνα μοριοδοτείται με 0,17 το κάθε παιδί, max 8 τέκνα λαμβάνει 0,19 το κάθε παιδί, max 7 τέκνα δίνεται 0,21 στο κάθε παιδί, max 6 τέκνα παίρνει 0,25 το κάθε παιδί, max 5 τέκνα δίνεται 0,30 στο κάθε παιδί, max 4 τέκνα δίνεται 0,38 στο κάθε παιδί, max 3 τέκνα δίνεται 0,50 στο κάθε παιδί, max 2 τέκνα δίνεται 0,75 στο κάθε παιδί και max 1=1,5. 

·      Κ5: Αξιολογείται η Κοινωνική Προστασία. Η μέγιστη σταθμισμένη τιμή που μπορεί να δοθεί στο κριτήριο αυτό είναι δύο (2,0) και δίνεται συνδυαστικά με βάση το μέγιστο αριθμό Μονάδων Κοινωνικής Προστασίας (ΜΚΠ). Οι ΜΚΠ δίδονται ως εξής: Κανένα Πρόβλημα      = 1, Μονογονεϊκή Οικογένεια = 2, Πρόβλημα Υγείας σε αδέρφια = 3, Πρόβλημα Υγείας σε γονείς = 4 , πρόβλημα ιδίου = 5. Σε περίπτωση που υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός προβλήματα οι ΜΚΠ αθροίζονται.

·      Κ6: Αξιολογείται η συνεργασίμοτητα που επέδειξε ο φοιτητής κατά τη διαδικασία ένταξης, με σταθμισμένη τιμή 0,0 για καθόλου συνεργασιμότητα=0 και μηδέν πενήντα (0,50) για άριστη συνεργασιμότητα=10,0 

·      Κ7: Αξιολογείται η συνέντευξη με σταθμισμένη τιμή 0,0 για συνέντευξη=0 και μηδέν πενήντα (0,50), για συνέντευξη=10,0 

Η αξιολόγηση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αποτυπώνεται στο έντυπο Ε.110-3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» του Τμήματος.

4.   Ενστάσεις

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων ορίζεται δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με προσδιορισμό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ενστάσεων (ενδεικτικά 23 εργάσιμες μέρες). Η επιτροπή αξιολογεί τις ενστάσεις και οριστικοποιεί τα τελικά αποτελέσματα (έντυπο Ε.110-3).

5.   Επικύρωση αποτελεσμάτων

Τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι τοποθετήσεις των ασκούμενων φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης επικυρώνονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (έντυπα Ε.110-3, Ε.110-4Α και Ε.110-5Α). Στη συνέχεια οι τοποθετήσεις εγκρίνονται από την Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος και ακολούθως από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

II.    Ενημέρωση Ενδιαφερομένων

1.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (έντυπο Ε.110-1Α) στην οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ορίζεται το διάστημα και ο τόπος κατάθεσής τους. Πραγματοποιείται ανάρτηση της προκήρυξης τόσο στον Πίνακα Ανακοινώσεων όσο και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

2.   Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Ενστάσεις

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Προσδιορίζεται το δικαίωμα και ο χρόνος άσκησης των ενστάσεων.

3.   Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
 
 

Copyright © 2007 TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz